ההרצאות של בן-דוד ליוי, מתאימות לקהל נשי ודתי על כל גווניו חרדיות, דתיות לאומיות, דתיות מודרניות וכו' והיא מעבירה אותן ...