כל דבר ששינה את העולם היה פעם חלום, לכן את החלום הזה אני רוצה לצעוק ...