"הבת שלי מתחתנת, הגוזלית הקטנה שלי מתחתנת, היית מאמינה? " אמרה לי לקוחתי בהתרגשות "תבוא כל המשפחה מחו"ל, אני רוצה להראות הכי ...

אוי אדום, איזה צבע. אחד הצבעים העוצמתיים בגלגל הצבעים אם לא ה. לפי הפסיכולוגיה של הצבעים אדום הוא הצבע שמעורר ...