נור נמכרה על ידי אביה בגיל 16 לגבר שאנס, כלא והכה אותה. היא מרצה עכשיו עונש מאסר על רצח הגבר ...