ברגע שנכנסנו לגבעה הצרפתית וראיתי את מעונות הסטודנטים, בהם ביליתי שלוש שנים מחיי והבנתי מהוויז שהגענו למלון הירושלמי, היה ברור ...