אז נכון שהכל בגלל כד קטן של שמן שהספיק לשמונה ימים, אבל מי אמר שגם אנחנו חייבים להשמין איתו? אני ...