"סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר. טוב יותר? רע יותר? לא יודעת מה יותר. משהו אחר." (לאה נאור) ...