'על שפת הים, בקצה העולם', מביא את סיפורה של שרלוטה ב-2 מתקופות שונות של חייה, האחד מתרחש בחווה באיסלנד במהלך ...