לסיפור שאני הולכת לספר אין סוף טוב. את הסיפור הזה , בניגוד לסיפורים אחרים שאני מכירה ומספרת, אי אפשר כבר ...