נורא קל להישאב לזוגיות, להשתנות ולשנות את כל מהלך חייך ברגע שבן זוג חדש נכנס לתמונה. היכן עובר הגבול בין ...

"אל תגידו יום יבא, הביאו את היום. כאשר תקבעו ערב בשבוע למפגש אינטימי תוכלו להתכוונן, יהיה למה לצפות, זו אמירה ...