לכולנו יש סודות שאנחנו לא מגלים. מותר שיהיו לנו סודות. אבל האם יש סודות שאסור לשמור בלב וחייבים לספר? ...