נתינה ספונטנית ומחממת את הלב במקום לא צפוי ריגשה אותי... ...