ספר חשוב - יהדות זה לא מזוזות וקסמים. זה הרבה יותר עמוק. התורה אוסרת על פנייה למנחשים, לקוסמים ולכל בעלי ...