שלוש נשים ביחידת מצו״ב של אגף התקשוב קיבלו החודש יחד את דרגת הסא״ל היוקרתית. שלושת הנשים מתחזקות קריירה צבאית אינטנסיבית ...