סְטֶפָה אהובתי או מפגש אחד ושלוש פרידות/עמלה עינת Stefa My Love or One Meeting and Three Goodbyes/Amela Einat עריכה: חיים ...