זה לא היה פשוט, לאדון השמן עם החליפה היפה, לטפס במדרגות למשרד שלו, רק בגלל שהמעלית של הבנין נעמדה. גם ...