גם לנו היה נשף סיום תיכון, אז אני הכי מבינה את הצורך לחגוג, אבל היה לנו נשף צנוע, והתעסקנו בעיקר ...