רבות דובר בשיק הפריזאי שנשים רבות היו שמחות לאמץ. במה הוא שונה מזה האמריקאי? בעיקר ב-3 דברים, לכאורה שוליים, שעושים ...