גם אנחנו הנשים התרגלנו להמנע מהצרכים שלנו, התרגלנו להסתדר בלי, התרגלנו לא לבקש, להצטמצם, לשתוק. עיר ידידותית לנשים שולחת מסר ...

את לא מייצגת נשים בישראל, את מייצגת את הגוב הבא שלך במערכת ממשל שממשיכה להפר את הסכם המשילות שלה עם ...

נשים בעמדות מפתח לא תומכות באפליה מתקנת כי הן חוששות שמה ההצלחה שלהן תיזקף להיותן נשים ולא לכישורים. למי בכלל ...