"הגעתי לכנסת מתוך רצון לממש את הפוטנציאל של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל, ללא כל קשר לנקודת המוצא הבסיסית שלהם. ...

"מטרת העל שלי היא בעיקר לסייע לילדים במצוקה. אהיה בכל מקום שבו יש מצוקה, או שנגרם בו עוול או שצריך ...

פחות מרבע חברי הכנסת שלנו הן נשים, לרבות מהן זו הקדנציה הראשונה. הן חדורות מוטיבציה ואנרגיות, אך הדרך שלהן למודעות ...