משהו רע קורה בשידורי הפרה פריים המתגבשים של הערוץ הממוזג רשת ועשר. לאחר שהורידו את "לונדון וקירשנבאום", נודע שגם תוכניתה ...