נשים, לא רק שרשאיות  להדליק נרות חנוכה, זאת אפילו חובתן והנר השביעי מוקדש להן ...