שנה שעברה הקראתי את זה בתכנית רדיו. עכשיו מניחה את זה כאן. בנר שישי,עם דמעה אחת על פניו, נפרדנו. ...