ראש השנה. תמיד מן תקופה שכזו של היערכות מחדש. סיכום השנה שחלפה, מחשבות על זו שמתחילה. ברמה הכי אישית-משפחתית, ברמה ...