ולחיות בלי חדשות מבלי להיות בענינים להנות מאשלית החיים שהכל בהם רק טוב אפילו לא אמיתיים מי צריך חיים בהם ...