תן לי עוד שניה לנשום, את הרגע הזה לשמור, בחיים בכל הכוח לאחוז, לומר את שעל ליבי ולא לנטור, לאהוב ...