הוזמנתי להשקת מוצרים חדשים לטיפוח הרכב שהגיעו ארצה יחד עם אחד ממנהלי החברה כריסטיאן . מאות מוצריSONAX  המשווקים ליותר מ ...