הקשר בין ניקיון להדברה הוא קשר בלתי נפרד רוצים לדעת למה?תקראו... ...