שירה בנקי ז"ל נרצחה בפשע שנאה נתעב בסמוך לתשעה באב, יום האבל על חורבן בית המקדש בגלל שנאת חינם. לזכר ...