אז ככה, בדרך כלל אני נהגת זהירה. אבל כשהייתי בסוף התשיעי עם צירים שבאים והולכים, והייתי בלחץ לסיים ביקורי בית דחופים ...