כיצד נציגת השירות בפלאפון הצליחה להעלות לי את הפיוזים ...