הרעיון היה שהילדים הגדולים ישארו בביתם המרכזי ואני אבוא אליהם. ככה יהיה לי זמן איכות איתם, והם יוכלו לקבל את ...