"בגלל טעות אחת. טעות מטומטמת וענקית אחת הרסה לו את החיים." (עמ' 16). ...