"אתמול גיליתי כמה רחוק מוכנים ללכת הורים, לרמוס כל ערך, כל חלקה טובה, הכל, רק כדי שהילדים שלהם יוכלו לאכול ...