ידעתי שזה קרוב. ניסיונות, נפילות, התרוממויות, ניתוק ידיים, עוד נפילות ואז - הללויה! גיל התחילה ללכת. ומה עכשיו? נעליים? ממש ...