יש תכונות המאפיינות יצירתיות ,ואם אתם מזדהים אז יש לכם את זה ובגדול ! ...