בהלכה הפסוקה ובחקיקה הוכרה האפשרות לחלק בין בני הזוג במסגרת חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים בעת הליכי גירושין לא רק את ...

במאמר זה תוסבר ההלכה לפיה קבע בית המשפט את המקרים בהם אחד מבני הזוג זכאי לקבל במסגרת איזון המשאבים בגירושין, ...