על פי נתונים חדשים עולה כי קיים מחסור עצום בשטחי מסחר באזור המרכז כתוצאה מביקוש טבעי למשרדים ולנכסי נדל"ן מסחרי ...