דברים שלא ידעתי על עצמי... אני שירי פקרמן וידצקי בעלת נכסים (דיגיטליים) מניבים... ...