צל האזדרכת/יוסיפיה פורת The White Cedar's Shadow/Yosifia Porat עריכה: תמרה אבנר. הוצאה עצמית, 2016 255 עמ'. "היכן מתחילה משפחה? היא ...