פוליפ הוא גידול שעשוי להתפתח באזורים שונים בגופנו. והם מוכרים מאוד בחללי האף – בסינוסים. באזור הפנים יש לנו חללים ...