למרות שהחוק אוסר על כך, בישראל עדיין מתקיימות מאות חתונות של קטינות מדי שנה, מהן בודדות מתקיימות בהיתר. מה אפשר ...