חידוש מרצפות ישנות ומיוחדות, מה מיוחד בהם?   חידוש מרצפות ישנות ומיוחדות תמיד נמצאת אצלי בחלום שיבוא יום אחד המשיח ...