ישראל היא מדינת הגירה, ולכן – מדינה של אנשים המצויים בפוסט טראומה מתמדת. חלקם הצליחו לחבוש את הפצעים וחלקם נושאים ...