אל החברה שלנו ענק הניסור הגיעו לאחרונה הרבה מאוד עבודות שהן יותר נזקים, מאשר עבודות של ניסור בטון, שנגרמו ע"י ...