שלוש מהיזמיות שישתתפו בכנס נשים בחזית 2017 הן: מיכל גייטו אלבז, עו"ד עינב אשכול והגברת חמדה קורניק ואלה הם סיפוריהן ...