כשההורים מתגרשים והמשפחה מתפרקת, הסיטואציה קשה לכל הצדדים בעיקר לילדים שהופכים במקרים רבים, לכלי משחק של ההורים. המצב הופך קשה ...

לקשרים פתולוגיים ישנם מספר אפיונים בולטים. לא כל האפיונים חייבים להתקיים כדי לקבל החלטה משמעותית: לעזוב או להסתגל. מידת היכולת ...

יש סרטים מצחיקים, יש סרטים עצובים, יש סרטים מרגשים, יש סרטים סתמיים ויש סרטים שנכנסים ישר ללב. ואז יש סרטים ...