לקשרים פתולוגיים ישנם מספר אפיונים בולטים. לא כל האפיונים חייבים להתקיים כדי לקבל החלטה משמעותית: לעזוב או להסתגל. מידת היכולת ...

יש סרטים מצחיקים, יש סרטים עצובים, יש סרטים מרגשים, יש סרטים סתמיים ויש סרטים שנכנסים ישר ללב. ואז יש סרטים ...