יש אין סוף ספרים וסיפורים על ריפויים ניסיים שקרו לאנשים שחלו בסרטן. שינו תזונה והסרטן נעלם! עשו משהו אנרגטי – ...

מה לך אישה? מה לך ולהתמרת קונפליקטים? ולמה לך לנסוע עד המדבר בשביל זה? חסרים קונפליקטים במרכז הארץ? ואת... נפתרו ...

גילוי נאות הייתי מוזמנת לפגישת התנסות. פחד, מי מאיתנו לא מפחד ממשהו, כלשהו, כולנו, הפחד גם שומר עלינו. אבל לחלק ...