השלבים בתהליך ניהול סקר הסיכונים : * הערכת סיכונים הינו שלב הערכה של רמת הסיכון לאירוע חריג ומסוכן שנובע:מהסביבה,תפקיד,פעולה,חומרים מסוכנים,דליפת ...