טיפ מס. 7 חיזוק התשתיות, קודם פנימיות ואחרי כן חיצוניות. זהו זמן לבדק בית, לחיזוק התשתיות הפנימיות אשר יובילו בסופו ...

טיפ מס. 4 משלבים משפחה בעולם העבודה של ההורה ולוקחים משהו מזה לימים שאחרי הקורונה. התקופה הקורוניאלית עוררה התבוננות מעניינת ...

טיפ מס. 2 מחוות קטנות משמעות עצומה! תזהו סיטואציה שבהם את יכולים לעשות מחווה אישית ולתת משהו לעובדים שלא ציפו ...